Jimmy’s Story Engine

Er zijn talloze verhalen van jongeren en andere belanghebbenden waarin zichtbaar gemaakt wordt wat de invloed en het effect van Jimmy’s is, maar deze worden niet veel geuit of gedeeld.

Jimmy’s Story Engine is een verzameling projecten en techniek waarmee we het delen van verhalen stimuleren, deze verhalen opslaan en ontsluiten voor een groter publiek. We willen verhalen gebruiken om de impact van Jimmy’s inzichtelijk te maken én te vergroten.

Story Engine

Waarom willen we dat?

 • Om te weten of we goed bezig zijn of om zichtbaar te maken wat er beter kan. Daar kunnen we dan van leren.
 • Om ons nut aan te tonen en te laten zien hoe we ons onderscheiden van anderen. Daarmee kunnen we jongeren, ouders, buurtbewoners, financiers, politici, beleidsmakers, (welzijns-)professionals, partners, onderwijs, ondernemers en de media enthousiast maken voor Jimmy’s.
 • Om antwoord te kunnen geven op lastige vragen (van beleidsmakers vooral).
 • Om alle betrokkenen te motiveren en een positieve impuls te geven.
 • Om te laten zien dat Jimmy’s een te gekke plek is voor en door jongeren waar alle jongeren terecht kunnen met vragen en ideeën.
 • Om te zorgen dat mensen (en vooral jongeren) hun verhaal kwijt kunnen.

Wat doen we zoal?

We geloven in action learning; permanent beta, prototypen en spelenderwijs vooruit komen. Wij willen laten zien dat alles altijd in een soort betaversie verkeert en je continu moet monitoren en bijsturen en leren. Een aantal van onze experimenten:

 • #wijzijnjimmys
 • Jimmy’s TV
 • Jimmy’s Momentenmaand
 • Biechtstoel
 • Wij zijn Jimmy’s Websites
 • Nieuwsbrief
 • Een hackaton om meer te leren over verhalen
 • Een hackaton om prototypes voor de techniek te maken

Tijdens deze experimenten en co-creaties, leren we de betrokkenen steeds beter kennen en krijgen we steeds meer ideeën. Op dit blog houden we onze voortgang bij.